Wilt u uw handleiding vertalen of uw handleidingen zelf vertalen?

Als verkoper van een technisch product krijgt u te maken met regelgeving zoals de Europese Richtlijnen, de EMC richtlijn, de machinerichtlijn en de laagspanningsrichtlijn. Hoe weet u welke richtlijnen voor u van toepassing zijn, op uw product? Manualise adviseert u graag en biedt daarnaast de mogelijkheid uw handleidingen en instructies te schrijven. Wij kunnen uw handleiding vertalen, in elke gewenste taal.

Handleiding vertalen verhoogt uw kosten vaak aanzienlijk om verschillende redenen. U moet een professioneel vertaler inschakelen en uw handleiding wordt dik en zwaar hetgeen tot hoge kosten leidt.

Ga voor handleiding vertaling naar Manualise en bespaar wel tot 70% of meer op uw kosten.

Handleidingen vertalen bij Manualise

Wij nemen de vertaling van uw handleiding graag voor onze rekening. Ook het schrijven van de handleiding zelf kunnen wij verzorgen, of dit nu een montagehandleiding, een gebruikershandleiding, onderhoudshandleiding of zelfs een trainingshandboek is. Een handleiding vertaling hoeft niet duur te zijn, indien u gebruik maakt van de expertise van Manualise. Via een uniek concept in 3 stappen zorgen wij voor levering van uw handleiding tegen vaak meer dan 70% minder kosten.

Neem voor meer informatie over onze werkwijze en de kosten van een handleiding vertaling contact met ons op.

Quick start of handleiding?

Sommige technische producten vragen om een quick start guide, zoals bijvoorbeeld een computer. De quick start guide is meestal voorzien van veel illustraties. De kosten van een quick start guide zijn lager dan van een uitgebreide handleiding. Indien een uitgebreide handleiding verplicht is, inclusief handleiding vertaling, kan soms worden volstaan met een handleiding vertaling alleen in het Engels. Vervolgens kunt u nog kiezen voor handleiding vertalen in andere talen. Deze handleidingen zijn dan online te raadplegen voor gebruikers in de desbetreffende landen. Laat u door Manualise informeren of deze werkwijze ook voor uw product geschikt is.Handleidingen vertalen, handleiding vertalen, handleiding vertaling

Wilt u weten wat de richtlijnen zijn ben de beste drukvaten?

Voor drukvaten gelden Europese en internationale richtlijnen waaraan het product moet voldoen. Een drukvat maakt vaak deel uit van een ander product zodat soms meerdere richtlijnen gelden voor het eindproduct.

Hoe komt u er achter welke richtlijnen er gelden en hoe voldoet u aan de gestelde eisen?

Van belang is ook waar u uw product wilt gaan verkopen, zodat internationale richtlijnen dienen te worden gevolgd.

Manualise kan u van dienst zijn op het gebied van richtlijnen drukvaten. Wij voeren een wet- en regelgeving check voor u uit en verzorgen een Verklaring van geschiktheid via Nobo.

Wat wordt verstaan onder een drukvatrichtlijnen drukvaten

Een drukvat kan van alles zijn: een bal of ballon, een gasfles, duikboot of luchtbed. Ook een snelkookpan en zelfs een fles mousserende drank valt onder de definitie van een drukvat. Overigens zal een drukvat vaak onderdeel zijn van een ander technisch apparaat, en daarvoor gelden over het algemeen internationale richtlijnen drukvaten.

Indien het product een druk heeft die afwijkt van de omgevingsdruk, gevuld is met vloeistof of gas en bestaat uit een afgesloten ruimte, dan spreken we van een drukvat.

Schakel Manualise in voor een totaal service

Manualise kan het gehele proces van richtlijnen drukvaten tot het schrijven van een handleiding

voor u verzorgen. Wij voeren desgewenst een productonderzoek uit, verzorgen de benodigde markeringen en onderzoeken de normen waaraan uw product moet voldoen. De richtlijnen drukvaten worden eveneens verwerkt in de handleidingen die wij schrijven, eventueel vergezeld van een quick start guide.

Manusalie kan ook vertalingen van uw handleiding verzorgen. Door ons unieke concept kunt u tot meer dan 70% op uw kosten besparen.

Neem contact met ons op voor meer informatie, wij zijn u graag van dienst.

De totstandkoming van een CE-Markering

Veel producten moeten zijn voorzien van een CE-markering. De CE-markering wordt vermeld in de handleiding die wordt meegeleverd met het product. CE-markering staat voor Conformité Européenne en wordt gevormd door de richtlijnen zoals omschreven in de Europese Nieuwe Aanpak Richtlijnen. De richtlijnen hebben betrekking op zaken als milieu, gezondheid en veiligheid.

Een CE-markering is geldig voor bepaalde productgroepen die binnen de EER verhandeld worden. Hoe komt u aan een CE-markering, aan welke voorwaarden moet uw product voldoen zijn veel gestelde vragen. Manualise kan u van dienst zijn bij het schrijven van de handleiding voor uw product en adviseren omtrent de door u benodigde CE-markering.

Wie is verantwoordelijk voor de CE-markering

Verschillende partijen kunnen verantwoordelijk zijn voor een CE-markering. Dit kan zijn de producent: indien een producent binnen de EER is gevestigd dan is deze verantwoordelijk voor de CE-makering. De verantwoordelijke partij kan ook een gevolmachtigde aanstellen die bepaalde taken van de producent overneemt. Indien de producten van buiten de EER worden ingevoerd, dan is de importeur de verantwoordelijke partij. Het is zaak goed op te letten wie verantwoordelijk is voor de CE-makering. U kunt zich op het gebied van onder meer CE-markering laten adviseren door Manualise.

Hoe komt een CE-markering tot stand

Om tot een CE-markering te komen dient een bepaald stappenplan te worden gevolgd. Dit stappenplan bestaat uit onder meer

  • Definiëring van het product
  • Controle toepasselijkheid richtlijnen
  • Toetsing van het product
  • De juiste certificeringsprocedure uitvoerenCE-Markering
  • Bepalen welke Europese normen van toepassing zijn
  • Een gebruikershandleiding samenstellen

Deze en andere stappen zijn noodzakelijk om tot een verplichte CE-markering te komen.

Voor uitgebreid advies en hulp bij het schrijven van een handleidingen

zoals een gebruikershandleiding, quick start guide of montagehandleiding kunt u terecht bij Manualise. Wij verzorgen ook digitale handleidingen en vertalingen. Neem contact met ons op voor meer informatie.